Opći uvjeti poslovanja

Rezervacije i način plaćanja
Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za hotel Marul. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrana valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Razlika se plaća na recepciji hotela prije odlaska gosta. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje hotela Marul. Rezervacija se može potvrditi on line, putem e-maila ili faxa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.
• Minimalni boravak tijekom srpnja i kolovoza je 3 dana
• Minimalni boravak tijekom ostalih mjeseci je 1 dan
• Doplata za kratki boravak iznosi 20% cijene noćenja
• Odlasci/dolasci tijekom srpnja i kolovoza su mogući svim danima
• Djeca do 3 godine borave gratis (dječji krevetić moguć na upit)
• Doplata za puni pansion iznosi od 40 do 50 € dnevno (ovisno o izboru menija)
• Doplata za polupansion iznosi od 20 do 25 € dnevno (ovisno o izboru menija)

Boravišna pristojba
Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

Cijene usluga
Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilikom rezervacije. Hotel Marul pridržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, hotel Marul  jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Kategorizacija i opis usluga
Objekt  i smještajne jedinice u sklopu hotela Marul su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima.

Pravo hotela Marul na izmjene i otkaz rezervacija
Hotel Marul pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, hotel Marul zadržava pravo otkazati rezervaciju, te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo gosta na izmjene i otkaz rezervacija
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno.
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
• za otkaz od rezervacije do 7 dana prije početka korištenja usluge , naplaćuje se 20% od cijene smještaja (zadržava se uplaćena akontacija),
• za otkaz, ili ako gost ne dođe ili otkaže unutar rezerviranog termina, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Obveze hotela Marul prema korisniku usluge
Obveza hotela Marul je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljske djelatnosti. Hotel Marul će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Obveze korisnika usluge
Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica hotela Marul. Korisnik usluge se dužan pridržavati kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu hotela Marul. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

Sudska nadležnost
Sve sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane (Vidi: Postupak u svezi s prigovorom) , a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.